کلینیک الهام

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی ، ارتوپدی و اورولوژی در غرب تهران

صفحه اصلی تعرفه، هزینه و قیمت نوار مغز و نوار مثانه

تعرفه، هزینه و قیمت نوار مغز و نوار مثانه

هزینه انجام نوار مثانه، نوار عصب و عضله و نوار مغز در کل کشور ثابت است و فقط تعرفه آن ها با دفترچه بیمه متفاوت از تعرفه آزاد می باشد.

طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت

هزینه نوار مغز 360 هزار تومان

هزینه نوار عصب و عضله دو اندام 440 هزار تومان

هزینه نوار عصب و عضله چهار اندام 600 هزار تومان

هزینه نوار مثانه کامل یا urodynamic study مبلغ 880 هزار تومان

تعرفه و قیمت نوار مغز، نوار مثانه و نوار عصب
کلینیک الهام

30 درصد کمتر از تعرفه خصوصی

تعرفه و قیمت نوار مغز، نوار مثانه و نوار عصب
مصوب وزارت بهداشت و درمان

تعرفه خصوصی

جهت دریافت نوبت و یا مشاوره گرفتن نوار مغز و نوار مثانه تماس بگیرید