تعرفه، هزینه و قیمت نوار مغز و نوار مثانه

هزینه انجام نوار مثانه، نوار عصب و عضله و نوار مغز در کل کشور ثابت است و فقط تعرفه آن ها با دفترچه بیمه متفاوت از تعرفه آزاد می باشد.

طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت

هزینه نوار مغز 360 هزار تومان

هزینه نوار عصب و عضله دو اندام 440 هزار تومان

هزینه نوار عصب و عضله چهار اندام 600 هزار تومان

هزینه نوار مثانه کامل یا urodynamic study مبلغ 880 هزار تومان

تعرفه و قیمت نوار مغز، نوار مثانه و نوار عصب مصوب وزارت بهداشت و درمان
تعرفه خصوصی

تعرفه و قیمت نوار مغز، نوار مثانه و نوار عصب کلینیک الهام
30 درصد کمتر از تعرفه خصوصی

جهت دریافت نوبت و یا مشاوره گرفتن نوار مغز و نوار مثانه تماس بگیرید

دریافت مشاوره و یا نوبت حضوری
امکان برقرار تماس از طریق شماره موبایل 09304182098

به صورت تلفنی و یا ارسال پیام واتساپ و تلگرام در هر ساعتی از شبانه روز

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه در مورد "تعرفه، هزینه و قیمت نوار مغز و نوار مثانه" ثبت شده
    اولین دیدگاه و یا پرسش را از طریق فرم بالا ثبت کنید 👆😍