پیچ خوردگی مچ پا – کلینیک ارتوپدی

. پیچ خوردگی مچ پا زمانی اتفاق می افتد که رباط های محکمی که مچ پا را حمایت می کنند، بیش از حد کشیده و پاره شوند. پیچ خوردگی مچ پا یک آسیب شایع است که در تمام سنین رخ...