آرشیو دسته بندی: مثانه

صفحه اصلی اورولوژی آرشیو دسته بندی "مثانه"
هیچ تصویری یافت نشد

عفونت مثانه

عفونت مثانه یک نوع عفونت باکتریایی است. از آنجا که دستگاه ادراری شامل مثانه، مجرای ...