تاثیر ویتامین بر رنگ ادرار

تاثیر ویتامین ها و مکمل ها بر تغییر رنگ ادرار

مهم نیست مکمل های ویتامین واقعا ارزش پولی که صرف خرید کرده اید دارند یا نه، ویتامین ها علاوه بر مزایا، رنگ ادرار را هم تغییر می دهند. اگر ادرار شما نارنجی یا زرد...

ادرار تیره به چه معنی است؟

. گاهی ادرار نسبت به حالت معمول که به رنگ کاهی تا زرد است تیره تر می باشد. ادرار تیره تر می تواند رنگ های مختلفی داشته باشد اما معمولاً قهوه ای، زرد یا قرمز تیره...