آتروفی بیضه

علت آتروفی بیضه + تشخیص و درمان

آتروفی بیضه وقتی رخ می دهد که بیضه ها کوچک شوند. بیضه ها، دو غده واقع در کیسه بیضه هستند که در پشت آلت تناسلی قرار دارند. این غده ها مسئول تولید اسپرم هستند. دلایل...

پیچش بیضه

پیچش (تورشن) بیضه نوزاد، داخل اسکروتوم و درمان آن

پیچش مادرزادی بیضه وقتی اتفاق می ‌افتد که بیضه اطراف لوله اسپرم بَر پیچ بخورد. در این صورت جریان خونِ بیضه قطع شده و باید به عنوان یک موقعیت اورژانسی در نظر...

اپیدیدیمیت

اپیدیدیمیت یا التهاب لوله بیضه چیست؟

. اپیدیدیمیت التهاب اپیدیدیم یا لوله بیضه است. اپیدیدیم لوله ای است که در پشت بیضه ها قرار دارد و اسپرم را ذخیره و جا به جا می کند. التهاب این لوله منجر به درد و...

ارکیت

ارکیت یا ورم و التهاب بیضه چیست؟

. ارکیت به التهاب بیضه ها در مردان گفته می شود و احتمالاً توسط باکتری یا ویروس ها ایجاد می شود. گاهی هر دو بیضه به طور همزمان تحت تأثیر ارکیت قرار می گیرند اما با...