خارش و درمان زگیل های معمولی

آیا خارش زگیل ها طبیعی است؟

. زگیل های تناسلی یا زگیل های معمولی زائده هایی رایج بوده که بر اثر ویروس روی پوست ظاهر شده و معمولاً بی ضرر هستند. اکثر افراد حداقل یکبار در طول زندگی خود این...

کرایوتراپی : آیا انجماد زگیل تناسلی ، درمان موثری است؟

یکی از راه هایی که پزشکان می توانند از طریق آن، زگیل ها را از بین ببرند، انجماد آن ها است. این روش، کرایوتراپی زگیل تناسلی نیز نام دارد. در طول درمان، پزشک، زگیل...