آلت ام کوچک است، چه کار کنم؟

. بسیاری از مردها فکر می کنند آلت شان کوچک ، اغلب خیلی کوچک است. تصور بر این است که مردان، نگران اندازه آلتشان هستند زیرا شریک جنسی شان به آن اهمیت می دهد. اما...

اندازه آلت تناسلی مردان چقدر است؟

. اندازه معمول و متوسط آلت تناسلی در مردان موضوعی است که بسیاری از آقایان قبل از هر چیز درباره آن سوال می پرسند. شاید دلیل این پرسش عدم وجود حس اطمینان از سایز آلت...