انزال در زنان یا اسکویرت

انزال در زنان یا اسکویرت چیست + تفاوت با ارگاسم

انزال در زنان و اسکویرت دو موضوع کاملاً متفاوت هستند. اسکویرت وقتی رخ می دهد که ترکیبی از ادرار و ترشحات طی ارگاسم از بدن زن خارج شود. اسکویرت که گاهی اوقات...