آزواسپرمی ، تشخیص، درمان و پیشگیری

آزواسپرمی ، تشخیص ، درمان و پیشگیری

. آزواسپرمی به معنای وجود نداشتن اسپرم در انزال مردان بوده و دلایل آن شامل انسداد در مجاری تناسلی، مشکلات هورمونی، مشکل در انزال، ساختار یا عملکرد بیضه است....