خارش و درمان زگیل های معمولی

آیا خارش زگیل ها طبیعی است؟

. زگیل های تناسلی یا زگیل های معمولی زائده هایی رایج بوده که بر اثر ویروس روی پوست ظاهر شده و معمولاً بی ضرر هستند. اکثر افراد حداقل یکبار در طول زندگی خود این...

اسید سالیسیلیک برای درمان زگیل

اسید سالیسیلیک برای درمان زگیل

. آیا اسید سالیسیلیک برای درمان زگیل مناسب است؟ زگیل ها زائده های پوستی هستند که لزوماً مضر نبوده اما می توانند منجر به خارش شده و آزار دهنده باشند. اسید...