مقالات: انواع فتق

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "انواع فتق"
هیچ تصویری یافت نشد

بررسی 6 نوع از انواع فتق

. فتق یا هرنیا زمانی اتفاق می افتد که یک تکه بافت از یک ناحیه از بدن و معمولاً نقطه ض...