اندازه آلت تناسلی مردان چقدر است؟

. اندازه معمول و متوسط آلت تناسلی در مردان موضوعی است که بسیاری از آقایان قبل از هر چیز درباره آن سوال می پرسند. شاید دلیل این پرسش عدم وجود حس اطمینان از سایز آلت...