اگزمای تناسلی در مردان

اگزمای تناسلی در مردان و آلت تناسلی آنها

اگزمای آلت تناسلی یک بیماری پوستی است که آلت تناسلی و نواحی اطراف را درگیر می ‌کند. این بیماری می ‌تواند بسیار آزاردهنده بوده و همراه با علائمی همچون خارش،...