باور های غلط در برابر واقعیت: نشانه هایی که نوزاد شما دختر است

باورهای غلط : نشانه های نوزاد دختر

. به دنبال نشانه هایی هستید که بفهمید نوزاد شما دختر است یا پسر؟ مشخص شدن جنسیت نوزاد احتمالاً یکی از هیجان انگیز ترین قسمت های بارداری است. اما آیا راهی برای...

انتخاب جنسیت کودک

آیا می توانید جنسیت کودک و فرزند خود را انتخاب کنید؟

. شاید شنیده باشید که احتمال پسر یا دختر بودن نوزاد هنگام بارداری حدود 50 درصد است. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که می توانید بر جنسیت فرزند و کودک خود...