8 غذا برای مدیریت بزرگی پروستات خوش خیم

. بزرگی پروستات خوش خیم یک بیماری شایع در بین مردان بالای 60 سال است. در حقیقت ، حدود 80-90 درصد از مردان بالای 70 سال این بیماری را تجربه می کنند. با افزایش سن، هورمون...