اسکروتاکس یا تزریق بوتاکس به کیسه بیضه

اسکروتاکس یا تزریق بوتاکس به کیسه بیضه

اسکروتاکس تزریق سم بوتولنیوم (بوتاکس) به کیسه بیضه است. کیسه بیضه کیسه ای پوستی است که بیضه ها درون آن قرار می گیرند. اسکروتاکس ابتدا به عنوان روشی برای کاهش درد...