ادرار: حقایقی که باید درباره ادرار بدانید

. بگذارید با این قضیه روبرو شویم: اکثر ما قبل از شستشو زیاد به ادرار خود توجه نمی کنیم. اما جزئیات اساسی مانند رنگ، بو و تعداد دفعات ادرار می تواند درباره آنچه در...