مقالات: بیماری مثانه

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "بیماری مثانه"
هیچ تصویری یافت نشد

عفونت مثانه

. عفونت مثانه یک نوع عفونت باکتریایی است.دستگاه ادراری شامل مثانه، مجرای ادرار، حا...