عفونت مخمری واژن

منظور از عفونت مخمری واژن + علائم و درمان

عفونت مخمری واژن عفونت شایع قارچی اندام تناسلی است. این عفونت، التهاب، خارش و ترشحات واژن به وجود آورده و روی هر دو جنسیت تاثیر می گذارد. فرد به علت رشد بیش از...