تست غربالگری سرطان پروستات

تست غربالگری سرطان پروستات و نتایج آن

غربالگری آزمایشی است که وجود سرطان را قبل از بروز علائم مشخص می کند. اگرچه هنوز مشخص نیست که مزایای تست غربالگری سرطان پروستات برای اکثر مردان بیشتر از خطرات آن...