دلیل بی حسی آلت تناسلی

دلیل بی حسی آلت تناسلی مردان

. بی حسی آلت تناسلی چیست؟ آلت تناسلی مردان معمولاً عضوی حساس است اما گاهی دچار بی حسی می شود. بی حسی آلت تناسلی در مردان به این معناست که هنگام لمس دیگر احساس...