تروما یا آسیب به دستگاه ادراری

تروما یا آسیب به دستگاه ادراری (Urotrauma) + علائم و درمان

آسیب دستگاه ادراری چیست؟ تروما یا آسیب به دستگاه ادراری (Urotrauma) جراحتی است که به اندام های تولید مثل یا دستگاه ادراری وارد می شود. این حادثه می تواند به علت تصادف...