مقالات: تستسترون

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "تستسترون"
هیچ تصویری یافت نشد

سندرم کلاین فلتر

. سندرم کلاین فلتر (Klinefelter syndrome) یک بیماری ژنتیکی است که باعث می شود مردان با یک نس...