تست نوار مثانه

تست نوار مثانه ( تست یورودینامیک )

. از تست یورودینامیک یا تست نوار مثانه برای تشخیص بی اختیاری یا سایر علائم ادراری استفاده می شود. تست نوار مثانه چیست؟ از تست نوار مثانه برای تشخیص بیمارانی که...