ادرار تیره به چه معنی است؟

. گاهی ادرار نسبت به حالت معمول که به رنگ کاهی تا زرد است تیره تر می باشد. ادرار تیره تر می تواند رنگ های مختلفی داشته باشد اما معمولاً قهوه ای، زرد یا قرمز تیره...