عمل جراحی واریکوسل

عمل جراحی واریکوسل و انتظاری که می توان داشت

. عمل جراحی واریکوسل یا واریکوسلکتومی چیست؟ واریکوسل بزرگ شدن رگ های کیسه بیضه است و عمل جراحی واریکوسل یا واریکوسلکتومی عملی است که برای برداشتن این رگ های...

واریکوسل چیست؟ عوارض ، پیشگیری و درمان

. گشاد شدن سیاهرگ­ های قسمت های بالای بیضه و درون کیسه بیضه را واریکوسل می گویند. سیاهرگ ها رگ هایی هستند که خون را از اندام به قلب می برند تا از آنجا به ریه ها پمپ...