آیا خودارضایی می تواند باعث اختلال نعوظ شود؟

. تصورات غلط درباره خودارضایی و اختلال نعوظ این باور رایج است که خودارضایی بیش از حد می تواند باعث اختلال نعوظ (ED) شود. این مشکل زمانی اتفاق می افتد که نتوانید به...

روش های تشخیص و درمان اختلال نعوظ

روش های درمان اختلال نعوظ + کامل

اختلال نعوظ یک بخش طبیعی از روند پیری نیست که مجبور به پذیرش آن باشید. برای مردان مبتلا به اختلال نعوظ بسته به دلیل، چندین گزینه درمان اختلال نعوظ وجود دارد....