پاپول های مرواریدی آلت تناسلی (کلاهک آلت) چه هستند؟

پاپول های مرواریدی آلت تناسلی (PPP) برآمدگی های بی ضرری هستند که اطراف کلاهک آلت تناسلی بیرون می ‌زنند. حدود ۴۸ درصد از مردان در آمریکا درگیر این مشکل هستند. پاپول...