بیماری پیرونی چیست؟

بیماری پیرونی چیست؟

. بیماری پیرونی ناشی از ایجاد پلاک در زیر پوست آلت تناسی است که منجر به خمیدگی آلت تناسلی در زمان نعوظ می شود. ممکن است پلاک پیرونی ناشی از آسیب به آلت تناسلی و/یا...