خون ریزی بعد از رابطه جنسی

خونریزی بعد از رابطه جنسی : آیا طبیعی است؟

خونریزی بعد از رابطه جنسی اتفاقی کاملا شایع است که عوامل بسیاری سبب بروز آن می ‌شوند. حدود ۷/۰ تا ۹ درصد از زنان خونریزی بعد از مقاربت را تجربه می کنند. منبع این...