داروهای اورولوژی

داروهایی که بیشترین مصرف را در اورولوژی دارند

داروهای بسیاری در زمینه اورولوژی استفاده می ‌شوند. اورولوژی حوزه ای پزشکی است که با بیماری های مرتبط با سیستم ادراری مردان و زنان و سیستم تولید مثل مردان...