درد پهلو ها

6 دلیل درد سمت چپ و یا سمت راست پهلو

درد پهلو درد طرفین در بالا تنه و درست زیر دنده ها است. گاهی اوقات درد به زیر کمر هم کشیده می شود. اندام ها و عضلات بسیاری در داخل و نزدیک پهلوی چپ و راست قرار دارند...