تروما یا آسیب به دستگاه ادراری

تروما یا آسیب به دستگاه ادراری (Urotrauma) + علائم و درمان

آسیب دستگاه ادراری چیست؟ تروما یا آسیب به دستگاه ادراری (Urotrauma) جراحتی است که به اندام های تولید مثل یا دستگاه ادراری وارد می شود. این حادثه می تواند به علت تصادف...

دفع سنگ کلیه چه مدت طول می کشد؟

دفع سنگ کلیه چه مدت طول می کشد؟

. سنگ های کلیه توده های جامدی هستند که هنگام تبدیل مواد شیمیایی و معدنی موجود در ادرار به کریستال تشکیل می شوند. برای آگاهی از عواملی که مدت زمان دفع سنگ کلیه را...

تفاوت بین درد کلیه و کمر درد

. درد کلیه آیا کلیه ها درد می گیرند؟ اشتباه گرفتن درد کلیه با کمر درد معمولی رایج است اما در احساس درد کلیه و محل درد در مقایسه با کمر درد تفاوت های زیادی وجود...