سیستوسکوپی چیست و فواید آن

. سیستوسکوپی برای بررسی و درمان مشکلات مثانه و سیستم ادراری، شامل بی اختیاری ادراری، تکرر ادرار، ناتوانی در ادرار، احتباس ادراری، درد یا سوزش هنگام ادرار، وجود...