آیا پروتز آلت تناسلی مردانه، ناتوانی جنسی مردان را درمان می کند؟

. هر ساله هزاران مرد بالای 40 سال از ناتوانی جنسی مردانه رنج می برند. یکی از روش های اثبات شده در مان ناتوانی جنسی که توسط متخصصین ارولوژی توصیه می شود پروتز آلت...