اندازه متوسط ​​بیضه ها چقدر است؟

اندازه بیضه – اندازه متوسط بیضه ها چقدر است؟

. بیضه ها تستوسترون که هورمون اصلی جنسی مردانه است و همچنین اسپرم را تولید می کنند. اندازه بیضه با سطح تستسترون رابطه دارد. اندازه متوسط ​​بیضه مردان حدود 2-3-4...