ترشح واژن و هر آنچه که باید درباره آن بدانید

. ترشحات واژن اغلب یک اتفاق طبیعی و عادی به حساب می آیند. اگرچه انواعی از ترشح وجود دارند که می توانند نشان دهنده عفونت باشند. ترشح غیرعادی ممکن است زرد یا سبز،...