نارسایی کلیه چیست؟ علائم ، تشخیص و درمان

. نارسایی کلیه چیست؟ نارسایی کلیه، زمانی رخ می دهد که کلیه ها قابلیت تصفیه مواد زائد از خون را از دست می دهند. کلیه ها، اندام هایی به صورت جفت هستند که در نیمه...