6 دلیل درد کلیه راست : علائم و درمان

. کلیه ها در پشت ناحیه فوقانی شکم و درست زیر قفسه سینه شما قرار دارند. در هر دو طرف ستون فقرات یک کلیه وجود دارد. کلیه راست به دلیل اندازه و موقعیت کبد کمی پایین تر...