آتونی رحم

آتونی رحم چیست؟

. ضعف رحم که آتونی رحم نیز نامیده می شود یک وضعیت جدی است که گاهی بعد از زایمان اتفاق می افتد. آتونی رحم یا ضعف رحم زمانی رخ می دهد که رحم پس از زایمان نتواند منقبض...

پلیپ رحم چیست؟

. پلیپ های رحم ، زائده های نرم و کوچکی در داخل رحم هستند. آن ها از بافتی که رحم را می پوشاند، اندومتریوم، نشات می گیرند. به همین دلیل است که این پلیپ ها، پلیپ...