مقالات: رحم

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "رحم"
هیچ تصویری یافت نشد

آتونی رحم چیست؟

. ضعف رحم که آتونی رحم نیز نامیده می شود یک وضعیت جدی است که گاهی بعد از زایمان اتفاق...

هیچ تصویری یافت نشد

پلیپ رحم چیست؟

. پلیپ های رحم ، زائده های نرم و کوچکی در داخل رحم هستند. آن ها از بافتی که رحم را می پ...