5 ماده غذایی برای جلوگیری از سنگ کلیه – اورولوژی

. سنگ کلیه یکی از دردناکترین تجربه­ هایی است که هر فردی در طول زندگی ممکن است داشته باشد. خوشبختانه تغییرات رژیم غذایی معمول و خوردن بعضی غذا ها، موجب جلوگیری از...