زگیل های پریونگال چه هستند؟

. زگیل های پریونگال (periungual) در اطراف ناخن های دست یا پا شکل می گیرند. این زگیل ها در ابتدا تقریبا به كوچكی سر یک سنجاق هستند و به آرامی به برجستگی های سفت و بد شکل...