برجستگی روی آلت تناسلی

برجستگی روی آلت تناسلی نشانه چیست؟

اگر متوجه برجستگی روی آلت تناسلی خود شده اید احتمالاً بدترین بیماری های ممکن به ذهن تان برسد. سرطان آلت تناسلی یا یک بیماری مقاربتی احتمالا اولین گزینه هایی...