آتونی رحم

آتونی رحم چیست؟

. ضعف رحم که آتونی رحم نیز نامیده می شود یک وضعیت جدی است که گاهی بعد از زایمان اتفاق می افتد. آتونی رحم یا ضعف رحم زمانی رخ می دهد که رحم پس از زایمان نتواند منقبض...