اکستروفی کلواکال

اکستروفی کلواکال چیست؟ علل، تشخیص و درمان

گاهی مثانه به درستی رشد نمی کند که این مسئله در کودکان دارای اکستروفی کلواکال دیده می شود. این مشکل، شدید ترین نقص مادرزادی مربوط به اندام های تحتانی شکم است. در...

عفونت مجاری ادراری

. عفونت مجاری ادراری نوعی عفونت در هر بخش از دستگاه ادراری مانند کلیه ها، میزنای، مثانه و مجرای ادرار بوده و بیشتر دستگاه ادراری تحتانی از جمله مثانه و مجرای...

مخاط یا Mucus در آزمایش ادرار – اورولوژی

. مخاط یا به اصطلاح پزشکی آن Mucus ، یک ماده لزج است که توسط غشاء ها و غده ها تولید می شود تا بخش های خاصی از بدن را روان کاری و محافظت کند. مخاط، مجرای ادراری را...