علائم از کار افتادن کلیه و درمان آن

. اگر عملکرد کلیه کمتر از 15 درصد حد نرمال باشد، کلیه دچار نارسایی یا شخص دچار مشکل از کار افتادن کلیه شده است. علائمی مانند تجمع مواد زاید و آب اضافی در بدن بیمار...