علت زرد شدن رنگ مایع منی چیست؟

. منی به طور معمول به رنگ سفید مایل به خاکستری است اما گاهی برخی شرایط منجر به تغییر رنگ آن شده و موجب می­شود تا اغلب به رنگ زرد ظاهر ­شود. گرچه تغییر رنگ مایع منی...