خون در ادرار بعد از ورزش

. مواردی وجود داشته است که فرد پس از تمرین هایی چون وزنه برداری شدید و تمرینات ایروبیک برای توان بخشی قلبی، در ادرار خود خون مشاهده کرده است و دچار درد پهلو شده...

خون در ادرار ( هماچوری )

. مشاهده خون در ادرار می تواند نگران کننده باشد. اگرچه این مشکل در بسیاری از موارد بی خطر است، اما خون در ادرار (هماچوری) می تواند نشان دهنده یک اختلال جدی باشد....