درمان خانگی سوزاک

. سوزاک ، یک عفونت انتقالی از طریق جنسی (STI) است که ناشی از باکتری Neisseria gonorrhoeae می باشد. مطابق مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری، متخصصین سلامت، حدود 820000 مورد جدید از...