زگیل تناسلی در بارداری

. زگیل تناسلی در بارداری ، یک عفونت انتقالی از طریق رابطه جنسی است. این زگیل ها معمولا به صورت زائده های گوشتی در بافت های اندام های تناسلی مردان و زنان ظاهر می...